Полаганје ванредних и матурских испита

Матурски и ванредни испити

Република Србија

Технолошка школа

Параћин

Дел. бр. 1604

Датум: 28. 12.2020. године

   

          На основу члана 54. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. Гл. РС бр. 55/13, 101/17, 28/18 – др. закон и 6/20) , члана 53. став 2, 3 и 4. Статута Технолошке школе у Параћину (дел. бр. 341/2 од 22.3.2018. године, 303 од 21.3.2019, 228 од 28.2.2020.  и 1209 од 2.10.2020. године) члана 29.  Правилника о испитима за ванредне ученике (дел. бр. 442/2 од 12.4.2018. године и 565 од 29.5.2019. године), и члана 26. Правилника о испитима за редовне ученике (дел.бр. 442/2 од 12.4.2018. и 565 од 29.5.2019),  ВД директора Технолошке школе у Параћину доноси

         

Р Е ШЕ Њ Е

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА И РАСПОРЕДУ  ПОЛАГАЊА ДОПУНСКИХ ИСПИТА ЗА РЕДОВНЕ УЧЕНИКЕ И ПОЛАГАЊУ ИСПИТА ЗА

ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

 

 

ПОНЕДЕЉАК 11.1.2021. ГОДИНЕ

 

Српски језик и књижевност – писмени у 9,00

 

Комисија : Милетић Милица- члан

                    Зорица Ивановић – члан

                    Петровић Каја – председник

 

Кандидат: - Никодијевић Марина 1.разред (фризер), Матић Милена 3.разред )

(техничар за зашзиту животне средине)

 

 

 

 

Физика у10,00

 

Комисија : Стојадиновић Душица- члан

                    Васић Марина– члан

                    Петровић Каја – председник

 

 

Кандидат: Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

 

 

 

УТОРАК 12.1.2021. ГОДИНЕ

 

 

Српски језик и књижевност – усмени у 9,00

 

Комисија : Милетић Милица- члан

                    Зорица Ивановић – члан

                    Петровић Каја – председник

 

Кандидат: Никодијевић Марина 1.разред (фризер), Матић Милена 3.разред )

(техничар за зашзиту животне средине)

 

 

 

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији  10,00

 

Комисија : Адамовић-Матић Биљана - члан

                    Станојевић-Глишић Александра– члан

                     Ковачевић Олгица – председник

 

Кандидат: -Пешић Бојан  4.разред (прехрамбени техничар)

 

 

Познавање препарата у 10,00

 

Комисија : Станковић Биљана- члан

                     Бранковић Дејан-члан

                    Алексић Гордана – председник

 

Кандидат: Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

 

          СРЕДА 13.1.2021. ГОДИНЕ

 

Математика – писмени у 9.00

 

Комисија :  Андрејић-Милосављевић Татјана– члан

                         Раденковић Милка–  члан

                         Богдановић Владан– председник

 

Кандидат: Никодијевић Марина 1.разред (фризер) , Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

 

 

 

Екологија у 10,00

 

Комисија : Анђелка Милановић  - члан

                    Станић Виолета– члан

                    Богдановић Владан– председник

 

Кандидати: Лукић Милица- 1.разред (педикир-маникир)

 

Прерада и одлагање чврстог отпада у 11,00

 

Комисија : Анђелка Милановић  - члан

                    Станић Виолета– члан

                    Богдановић Владан– председник

 

Кандидат: Матић Милена - 3.разред (техничар за заштиту животне средине)

    

ЧЕТВРТАК 14.1.2021. ГОДИНЕ

 

Математика – усмени у 9.00

 

Комисија :  Андрејић-Милосављевић Татјана– члан

                         Раденковић Милка–  члан

                         – председник

 

Кандидат: Никодијевић Марина 1.разред (фризер) , Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

 

ПЕТАК 15.1.2021. ГОДИНЕ

 

Хемија у  у 9,00

 

Комисија : Бошковић Емина-члан

                    Станковић Биљана-члан

                     Павловић Маја– председник

 

Кандидат: Никодијевић Марина 1.разред (фризер) , Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер), Анђелковић Анђела- 1.разред (прехрамбени техничар)

 

 

Загађивање и заштита тла  у 10,00

 

Комисија : Станковић Биљана- члан

                    Бошковић Емина- члан

                    Павловић Маја– председник

                   

Кандидат: Матић Милена - 3.разред (техничар за заштиту животне средине)

 

ПОНЕДЕЉАК 18.1.2021. ГОДИНЕ

 

 Енглески језик  – писмени у 12,,30

 

Комисија : Вуковић Анђелка- члан

                    Ковачевић Олгица– члан

                    Раденковић Љубиша– председник

 

Кандидат: - Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

  

УТОРАК 19.1.2021. ГОДИНЕ

 Енглески језик  – усмени у 12,30

 

Комисија : Вуковић Анђелка- члан

                    Ковачевић Олгица– члан

                    Раденковић Љубиша– председник

 

Кандидат: - Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

 

 РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

 

ПОНЕДЕЉАК 11.1.2021. ГОДИНЕ

 

Српски језик и књижевност  у 9,00

 

Комисија : Милетић Милица- члан

                    Зорица Ивановић – члан

                    Петровић Каја – председник

 

Кандидат: - Срејић Теодора-техничар за индустријску фармацеутску технологију

 

 

УТОРАК 12.1.2021. ГОДИНЕ

 

 

Технологија фармацеутских производа  у 11,00

  

Комисија : Бошковић –Трифуновић Александра

                    Бранковић Дејан-члан

                    Павловић Маја-председник

 

Кандидат: - Срејић Теодора-техничар за индустријску фармацеутску технологију

 

В.Д. директора

Милосављевић Ненад

____________________

ПОНЕДЕЉАК 11.1.2021. ГОДИНЕ

 

Српски језик и књижевност – писмени у 9,00

 

Комисија : Милетић Милица- члан

                    Зорица Ивановић – члан

                    Петровић Каја – председник

 

Кандидат: - Никодијевић Марина 1.разред (фризер), Матић Милена 3.разред )

(техничар за зашзиту животне средине)

 

 

Физика у10,00

 

Комисија : Стојадиновић Душица- члан

                    Васић Марина– члан

                    Петровић Каја – председник

 

Кандидат: Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

 

УТОРАК 12.1.2021. ГОДИНЕ

 

Српски језик и књижевност – усмени у 9,00

 

Комисија : Милетић Милица- члан

                    Зорица Ивановић – члан

                    Петровић Каја – председник

 

Кандидат: Никодијевић Марина 1.разред (фризер), Матић Милена 3.разред )

(техничар за зашзиту животне средине)

 

 

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији  10,00

 

Комисија : Адамовић-Матић Биљана - члан

                    Станојевић-Глишић Александра– члан

                     Ковачевић Олгица – председник

 

Кандидат: -Пешић Бојан  4.разред (прехрамбени техничар)

 

Познавање препарата у 10,00

 

Комисија : Станковић Биљана- члан

                     Бранковић Дејан-члан

                    Алексић Гордана – председник

 

Кандидат: Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

СРЕДА 13.1.2021. ГОДИНЕ

 

Математика – писмени у 9.00

 

Комисија :  Андрејић-Милосављевић Татјана– члан

                         Раденковић Милка–  члан

                         Богдановић Владан– председник

 

Кандидат: Никодијевић Марина 1.разред (фризер) , Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

 

Екологија у 10,00

 

Комисија : Анђелка Милановић  - члан

                    Станић Виолета– члан

                    Богдановић Владан– председник

 

Кандидати: Лукић Милица- 1.разред (педикир-маникир)

 

Прерада и одлагање чврстог отпада у 11,00

 

Комисија : Анђелка Милановић  - члан

                    Станић Виолета– члан

                    Богдановић Владан– председник

 

Кандидат: Матић Милена - 3.разред (техничар за заштиту животне средине)

 

ЧЕТВРТАК 14.1.2021. ГОДИНЕ

 

Математика – усмени у 9.00

 

Комисија :  Андрејић-Милосављевић Татјана– члан

                         Раденковић Милка–  члан

                         – председник

 

Кандидат: Никодијевић Марина 1.разред (фризер) , Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

ПЕТАК 15.1.2021. ГОДИНЕ

 

Хемија у  у 9,00

 

Комисија : Бошковић Емина-члан

                    Станковић Биљана-члан

                     Павловић Маја– председник

 

Кандидат: Никодијевић Марина 1.разред (фризер) , Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер), Анђелковић Анђела- 1.разред (прехрамбени техничар)

 

 

 

Загађивање и заштита тла  у 10,00

 

Комисија : Станковић Биљана- члан

                    Бошковић Емина- члан

                    Павловић Маја– председник

                   

Кандидат: Матић Милена - 3.разред (техничар за заштиту животне средине)

ПОНЕДЕЉАК 18.1.2021. ГОДИНЕ

 

 

 

Енглески језик  – писмени у 12,,30

 

Комисија : Вуковић Анђелка- члан

                    Ковачевић Олгица– члан

                    Раденковић Љубиша– председник

 

Кандидат: - Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

 

 

УТОРАК 19.1.2021. ГОДИНЕ

 

Енглески језик  – усмени у 12,30

 

Комисија : Вуковић Анђелка- члан

                    Ковачевић Олгица– члан

                    Раденковић Љубиша– председник

 

Кандидат: - Стојановић-Антић Емина-2. разред (женски фризер)

 

 

 

РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА МАТУРСКИХ ИСПИТА

 

ПОНЕДЕЉАК 11.1.2021. ГОДИНЕ

 

Српски језик и књижевност  у 9,00

 

Комисија : Милетић Милица- члан

                    Зорица Ивановић – члан

                    Петровић Каја – председник

 

Кандидат: - Срејић Теодора-техничар за индустријску фармацеутску технологију

 

 

 

УТОРАК 12.1.2021. ГОДИНЕ

 

Технологија фармацеутских производа  у 11,00

 

 

Комисија : Бошковић –Трифуновић Александра

                    Бранковић Дејан-члан

                    Павловић Маја-председник

 

Кандидат: - Срејић Теодора-техничар за индустријску фармацеутску технологију

 

В.Д. директора

Милосављевић Ненад

____________________

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Екстерни линкови

Пратите нас

Copyright © 2024 Administrator Nenad Dimovski

Search

+381 35 561 697 Др. Драгољуба Јовановића 2, Параћин
/* My Custom Overides */