Аутоматска обрада података 4

Временска прогноза (2)

Резултати овакве сарадње су презентовани кроз овај корелациони час, презентовањем неколико ученичких радова и  систематизацију знања  предмета кроз разговор и квиз знања.  Ученици ће своје знање показати и у изради матурских радова који садрже конкретна испитивања, мерења, обраду, презентовање и објављивање резултата мерења и испитивања, чиме ће се заокружити овај наш заједнички рад.

КОРЕЛАТИВНИ ЧАС

Датум одржавања – 2023.године, Технолошка школа
Предмет –  Аутоматска обрада података
Наставник– Проф. Ненад Димовски
Наставна јединица – Израда базе података
Тип часа-Систематизација градива
Циљеви часа

 • Развијање и стицање вештина које могу да примене у пракси, у будућем студирању, на радном месту, животу, и ван школе
 • Развијање способности ученика за примену стеченог знања, стално учење и надоградњу знања
 • Подизање свести о значају заштите животне средине
 • Развијање писмености дигиталног доба
 • Примена стечених знања у изради презентација на задате теме из области Заштите животне средине
 • Уочавање значаја воде за живот, опасности од загађења воде, значај прераде отпадих вода
 • Неопходност употребе интернета у комуникацији и објављивању садржаја
 • Значај употребе различитих програма, визуелних алата у обради и презентовању података
 • Мотивација ученика за истраживања и коришћење интернета у едукативне сврхе и самостални рад
 • Развијање способности ученика за јавно, самостално излагање садржаја

Наставна средства– компјутер, пројектор, звучници,  коришћење интернета, интерактивне онлајн вежбе и ученичке презентације, аудиовизуелна средства
Наставне методе-метода показивања и усменог излагања, презентовање мултимедијалног садржаја, дискусија, разговор кроз квиз знања

Т О К       Ч  А  С А

ПРЕЗЕНТОВАЊЕ УЧЕНИЧКИХ РАДОВА

Међу свим радовима, одабрано је неколико који чине једну целину.

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА-Аутоматска обрада података

Разговор са ученицима:

 • утисци ученика током израде презентација
 • предности програма у којима су радили, особине, разлике
 • коришћење интернета, претраживање садржаја на интернету
 • преузимање садржаја са интернета, конвертовање
 • дељење докумената, онлајн- рад у облаку
 • правила електронске писмености
 • шта су ново научили током овог рада
 • где могу применити знања стечена овим радом
 • о значају функционалног знања

СИСТЕМАТИЗАЦИЈА ГРАДИВА-

 

ГАЛЕРИЈА СЛИКА СА ЧАСА

 

Екстерни линкови

Пратите нас

Copyright © 2024 Administrator Nenad Dimovski

Search

+381 35 561 697 Др. Драгољуба Јовановића 2, Параћин
/* My Custom Overides */