Блог и веблог

УМЕТНИЧКА СЕКЦИЈА

Previous Next
Blog

Фото секција

Фото секција

Фото секција има за циљ да се ученици науче коришћењу фотоапарата и основама фотографије. Ученици се у складу са могућностима оспособљавају за обраду фотографија уз помоћ компјутерског програма за обраду фотографије. На тај начин развијамо смисао за естетику, уметничко изражавање и креативност.

Kонкретна примена се огледа у фотографисању значајних догађаја и датума на нивоу школе и фотографисању и одабиру фотографија за разне конкурсе и такмичења

Начин фотографисања је на задате и слободне теме, а обрада фотографија се одвијала на комјутерима уз помоћ компјутерских програма.

Задатак Фото секције

  • Научити ученике коришћењу фотоапарата и основама фотографије
  • Оспособити ученике за самосталну обраду фотографија уз помоћ компјутерског програма за обраду фотографије
  • Развијање смисла за естетику, уметничко изражавање и креативност

НАМЕНА

  • Фотографисање значајних догађаја и датума на нивоу школе
  • Фотографисање и одабир фотографија за разне конкурсе и такмичења

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ

  • Фотографисање на задате и слободне теме
  • Обрада фотографија на комјутеру уз помоћ компјутерског програма

 

КАБИНЕТ ИНФОРАМТИКЕ

  • Професор Ненад Димовски реализатор фото секције. окторбар 2023. 

Екстерни линкови

Пратите нас

Copyright © 2024 Administrator Nenad Dimovski

Search

+381 35 561 697 Др. Драгољуба Јовановића 2, Параћин
/* My Custom Overides */