преузимање документације

Документација школе

×

Warning

JUser: :_load: Unable to load user with ID: 532

News

Полаганје ванредних испита

Article Index

26.5.2022.

РАСПОРЕД  ПОЛАГАЊА  ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.  

Република Србија

Технолошка школа

Параћин

Дел.бр 987.

Датум: 25.5.2022 . године

На основу члана 54. став 3. Закона о средњем образовању и васпитању (Сл. Гл. РС бр. 55/13, 101/17, 28/18 – др. закон,  6/20 и 5/21) , члана 53. став 2, 3 и 4. Статута Технолошке школе у Параћину (дел. бр. 341/2 од 22.3.2018. године, 303 од 21.3.2019, 228 од 28.2.2021.године, 1209 од 2.10.2020. године и 764 од 14.6.2021.) члана 29.  Правилника о испитима за ванредне ученике (дел. бр. 442/2 од 12.4.2018. године и 567 од 29.5.2019. године) и члана 26. Правилника о испитима за редовне ученике (дел.бр. 441/2 од 12.4.2018. и 565 од 29.5.2019),  директор Технолошке школе у Параћину доноси

 

Р Е ШЕ Њ Е

 

О ОБРАЗОВАЊУ КОМИСИЈА И РАСПОРЕДУ  ПОЛАГАЊА  ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШКОЛСКЕ 2021/2022.                                                            ГОДИНЕ  

СРЕДА 1.6.2022. ГОДИНЕ

 

Српски језик и књижевност – писмени у 13,30

Комисија : Ивановић Зорица- члан

                    Петровић Каја  – члан

                    Милетић Милица  – председник

Кандидат: Армуш Александар –3. разред (женски фризер), Рајковић Нађа –3. разред (женски фризер),  Миладиновић Маја –2.разред (оператер у прехрамбеној индустрији)

  

ЧЕТВРТАК 2.6.2022. ГОДИНЕ

 

Српски језик и књижевност – усмениу 12,00

Комисија : Ивановић Зорица- члан

                    Петровић Каја  – члан

                    Милетић Милица  – председник

Кандидат: Армуш Александар –3. разред (женски фризер), Рајковић Нађа –3. разред (женски фризер),  Миладиновић Маја –2.разред (оператер у прехрамбеној индустрији)

 

ПЕТАК 3.6.2022. ГОДИНЕ

 

Контрола квалитета у прехрамбеној индустрији у  10,00

Комисија : Адмовић Матић Биљана- члан

                    Станојевић Глишић Александра – члан

                    Пекић Милош - председник

Кандидат:  Пешић Бојан – 4.разред (прехрамбени техничар)

 

Прехрамбена технологија  у  10,30

Комисија : Милосављевић Станојло  - члан

                    Пекић Милош – члан

                    Гроздановић Станислав– председник

Кандидат: Миладиновић Маја – 2.разред (оператер у прехрамбеној индустрији)

 

 

Операције и мерења у прехрамбеној производњи у 11,00

Комисија: Пекић Милош – члан

                   Станојевић Глишић Александра – члан

                   Адмовић Матић Биљана- председник

Кандидат: Богдановић Весна – 2.разред (оператер у прехрамбеној индустрији)

 

Основи прехрамбене технологије у 11,30

Комисија: Милосављевић Станојло  – члан

                    Адмовић Матић Биљана - члан

                    Гроздановић Станислав- председник

Кандидат: Јоцић Иван – 2.разред (прехрамбени техничар)

 

 

Исхрана људи у 12,00

Комисија: Гроздановић Станислав  – члан

                    Биљана Адмовић Матић - члан

                    Станојевић Глишић Александра - председник

Кандидат: Грујић Јована – 1.разред (прехрамбени техничар)

 Хемија у 17,00

Комисија : Станковић Биљана -члан

                     Павловић Маја -члан

                     Богдановић Владан– председник

Кандидати: Миленковић Јасна-1.разред (прехрамбени техничар)

 

Познавање препарата у 17,15

Комисија : Станковић Биљана -члан

                     Павловић Маја -члан

                     Богдановић Владан– председник

Кандидати: Никодијевић Марина - 2.разред (прехрамбени техничар)

                                              

ПОНЕДЕЉАК  6.6.2022. ГОДИНЕ

 

Екологија и заштита животне средине у 11,30

Комисија :   Станић Виолета – члан

                       Милановић Анђелка–  члан

                       Пекић Милош– председник

Кандидат: Ерић Јована–1.разред (женски фризер)

 

Књиговодство у 14,00

 

Комисија : Миленковић Шумадинка - члан

                     Богдановић Сандра – члан

                     Раденковић Љубиша – председник

Кандидат: Стефановић Наталија – 3 .разред (женски фризер), Армуш Александар –3. разред (женски фризер), Рајковић Нађа –3. разред (женски фризер),  Ђокић Тамара - 3. разред (женски фризер) 

                                                   

УТОРАК  7.6.2022. ГОДИНЕ

 

Технолошке операције у 13,00

Комисија : Пекић Милош-члан

                     Станојевић-Глишић Александра– члан

                     Петковић Снежана– председник

Кандидат: Јоцић Иван – 2.разред (прехрамбени техничар)

 

Грађанско васпитање у 16,00

 

Комисија : Љубеновић Душица- члан

                     Дачић Снежана – члан

                     Милетић Милица – председник

Кандидат:Димитријевић Елизабета - 4 .разред (хемијско - технолошки техничар), Богдановић Весна – 2.разред (оператер у прехрамбеној индустрији), Миладиновић Маја –2.разред (оператер у прехрамбеној индустрији)

 

                                     СРЕДА  8.6.2022. ГОДИНЕ

 

Производња прехрамбених производа у 10,30

Комисија : Томић Милоје- члан

                    Биљана Адамовић-Матић-члан

                    Александра Станојевић-Глишић– председник

Кандидат:  Богдановић Весна –2.разред (оператер у прехрамбеној индустрији)

  

Практична настава са технологијом рада у 12,00

Комисија :  Ћосић Игор– члан

                     Илић Снежана -члан

                     Грујић Стеван– председник

Кандидат: Ерић Јована-1. разред (женски фризер)

 

Технологија воде у 15,30

Комисија : Станојло Милосављевић-члан

                     Станислав Гроздановић– члан

                     Слободан Милошевић– председник

Кандидат: Јоцић Иван – 2.разред (прехрамбени техничар)

 

 

ПЕТАК  10.6.2022. ГОДИНЕ

Географија у 12,30

Комисија :   Јовица Јевтић– члан

                       Оливера Максимовић-Богдановић–  члан

                       Снежана Петковић– председник

Кандидат: Ерић Јована-1. разред (женски фризер)

Распоред полагања матурких испита

 

 

СРЕДА 1.6.2022. ГОДИНЕ

 

Српски језик и књижевност –  13,30

 

Комисија : Ивановић Зорица- члан

                    Петровић Каја  – члан

                    Милетић Милица  – председник

Кандидат: Милисављевић Марко (техничар за заштиту животне средине), Матић Милена (техничар за заштиту животне средине) и Динић Милена (техничар за биотехнологију).

 

ПОНЕДЕЉАК  6.6.2022. ГОДИНЕ

 

 

Биологија-изборни предмет у 11,45

 

Комисија :   Станић Виолета – члан

                       Милановић Анђелка–  члан

                       Пекић Милош– председник

Кандидат: Динић Милена (техничар за биотехнологију).

 

 

 Матурски - практични рад са усменом одбраномЗагађивање и заштита тла-13,30

Комисија :  Милановић Анђелка– члан

                     Пекић Милош– члан

                     Станић Виолета– председник

 

Кандидати: Милисављевић Марко (техничар за заштиту животне средине)

 

Матурски - практични рад са усменом одбраномЗагађивање и заштита ваздуха-13,50

 

Комисија :  Милановић Анђелка– члан

                     Пекић Милош– члан

                     Станић Виолета– председник

 

Кандидати: Матић Милена (техничар за заштиту животне средине)

 

СРЕДА  8.6.2022. ГОДИНЕ

 

Матурски - практични рад са усменом одбраном11,00

Комисија : Томић Милоје- члан

                    Биљана Адамовић-Матић-члан

                    Александра Станојевић-Глишић– председник

Кандидат:  Динић Милена (техничар за биотехнологију).

 

Машине, апарати и операције-изборни предмет у 15,00

Комисија :   СтаниславГроздановић– члан

                       Станојло Милосављевић–  члан

                       Слободан Милошевић– председник

Кандидат: Милисављевић Марко (техничар за заштиту животне средине)

 

Загађивање и заштита ваздуха- изборни предмет-13,40

Комисија :  Милановић Анђелка– члан

                     Пекић Милош– члан

                     Станић Виолета– председник

 

Кандидати: Матић Милена (техничар за заштиту животне средине)

 

 

Директор школе

                                                                                                     Ненад   Милосављевић

                                                                                                 __________________________

 

 

 

 

 

Екстерни линкови

Пратите нас

Copyright © 2024 Administrator Nenad Dimovski

Search

+381 35 561 697 Др. Драгољуба Јовановића 2, Параћин
/* My Custom Overides */