4. СТЕПЕН ОБРАЗОВАЊА

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Blog

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ТЕХНИЧАР ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - 28 ученика

Техничар за заштиту животне средине је занимање које постаје незаобилазно у савременом друштву. Задатак  техничара ове струке је  да се стара о примени прописа из подручја екологије, да сакупља, сређује и анализира податке о степену загађења животне средине и прослеђује их надлежним установама које се брину о спровођењу закона.

Посао техничара за заштиту животне средине је веома разнолик и динамичан. Радом на заштити и ревилтализацији животне средине узоркује, мери и испитује физичка, хемијска и остала микробиолошка стања воде, ваздуха и тла, прати  параметре штетних материја на разним локацијама, контролише рад са штетним и отпадним материјама,
прати  и евидентира емисије штетних материјала у технолошким процесима, прати и евидентира загађења у индустрији, топланама, термоелектранама, комуналним водама, води рачуна о технологији правилног одлагања, складиштења и рециклаже отпадних материја. Може и да ради у лабораторијма, фабрикама пијаће воде, постројењима за прераду отпадних вода и чврстог отпада, рециклажним постројењима...

Након четири године школовања, техничар за заштиту животне средине има две могућности: да се запосли у некој од служби које се баве пословима из подручја екологије, хемијске индустрије, прехрамбене индустрије, општинске и друге инспекцијске службе, агенције за заштиту животне средине, саобраћаја, водопривреде,
пољопривреде, шумарства, текстилне индустрије или да настави школовање на неком од факултета.
 
(Технолошко-металуршки факултет, Факултет за физичку хемију, Хемијски факултет, али и многи други).

Екстерни линкови

Пратите нас

Copyright © 2024 Administrator Nenad Dimovski

Search

+381 35 561 697 Др. Драгољуба Јовановића 2, Параћин
/* My Custom Overides */